Правила

1. Перед використанням послуг, що надаються сайтом www.monebot.com (далі - Сервіс), Клієнт зобов'язаний ознайомитися з правилами та прийняти їх. У разі незгоди з правилами роботи Сервісу та умовами надання послуг, Клієнт не має права користуватися цими послугами.

2. Ці Правила встановлюють умови, відповідно до яких Сервіс надає свої послуги та сервіси. Правила можуть бути в будь-який час змінені в односторонньому порядку без додаткових повідомлень Клієнтів.

3. Клієнт зобов'язується своїми діями не порушувати законодавчо встановлені норми та правила.

4. Клієнт несе відповідальність за точність даних для надання сервісів та послуг. Сервіс не несе відповідальності за операції та угоди, де є помилка з вини Клієнта.

5. Діяльність Сервісу полягає в обліку та взаємному задоволенні заявок між двома та більше клієнтами або між Клієнтом та сторонніми сервісами. Сервіс самостійно не проводить фінансових операцій із коштами Клієнта.

6. Усі операції, що здійснюються Сервісом, є незворотними з моменту завершення операції.

7. Сервіс не несе відповідальності за дії електронних платіжних систем через порушення їх працездатності або з інших причин.

8. Інформація, отримана від Клієнтів, не може бути передана третім особам, якщо на те немає постанови відповідних органів, або немає запиту від однієї із систем, які беруть участь в операції.

9. Сервіс не несе відповідальності за порушення Клієнтом угод про використання платіжних систем. Клієнт зобов'язується перед початком проведення будь-якої операції на сайті Сервісу досконало вивчити та прийняти угоди (тарифи тощо) систем, які будуть використовуватись в операціях між Сервісом та Клієнтом.

10. Сервіс залишає за собою право перевіряти правомочність та законність володіння Клієнтом коштів, у тому числі, зупиняючи виконання операції на строк, необхідний для встановлення особи клієнта та правомочності та законності володіння ним коштами. Сервіс не зобов'язаний розголошувати причини, з яких було розпочато таку перевірку.

11. Сервіс не здійснює жодних податкових чи інших аналогічних утримань із здійснених операцій Клієнта. А також не інформує податкові органи про фінансові операції клієнта. Обов'язок з обчислення та сплати податків та інших платежів, що випливають із використання послуг Сервісу лежать на Клієнті.

12. Тарифи на послуги та курси валют, що надаються, встановлюються Сервісом самостійно і можуть змінюватися в будь-який час без повідомлення клієнта. Операції, які Клієнт не завершив протягом встановленого часу, перераховуються за новими тарифами, у разі їх зміни Клієнт зобов'язаний переподати заявку, якщо не встиг зробити оплату.

13. Ці правила можуть бути змінені будь-коли без повідомлення клієнта. Незавершені операції проводяться згідно з новими правилами, угодами, тарифами та умовами.

14. Сервіс не несе жодної відповідальності, якщо Клієнт заповнив заявку помилковими даними.

15. Сервіс не несе відповідальності за дії систем переказів, банків, платіжних систем, інших користувачів та за затримки, пов'язані з їх роботою. У разі виникнення проблем не з вини Сервісу, Сервіс на прохання клієнта може проводити операції з усунення їх наслідків (запит на повернення коштів, розслідування обставин тощо) лише за наявності такої можливості, згоди Сервісу, а також за окрему плату, яка буде обговорено після розгляду ситуації.

16. Системи електронних платежів несуть виняткову відповідальність за кошти довірені ним клієнтами, Сервіс не є стороною в угоді між системою електронних платежів та її Клієнтом і в жодному разі не несе відповідальності за неправильне чи неправомірне використання відповідної системи, а також за зловживання функціональністю цієї системи. Взаємні права та обов'язки Клієнта та системи електронних платежів регулюються правилами та угодами, прийнятими у відповідній системі. Клієнт згоден з тим, що операції з обміну знаків платіжних систем та інших сервісів, які не вітають обмін на/c знаки інших платіжних систем/сервісів або обмежують подібні операції, проводяться на страх і ризик Клієнта. У разі блокування облікового запису Клієнта або в інших форс-мажорних ситуаціях Сервіс може проводити заходи щодо усунення наслідків форс-мажору, але не гарантує усунення наслідків і не буде проводити компенсацію втрат Клієнта за власний рахунок. Порушуючи Угоду з певною системою, Клієнт усвідомлює, на який ризик він іде і не перекладатиме свою частину провини на Сервіс.

17. Сервіс гарантує надання послуг лише в обсязі коштів або в іншому виразі еквівалента, прийнятих від Клієнта. Використовуючи послуги Сервісу, Клієнт погоджується, що обсяг відповідальності Сервісу обмежується засобами, переданими для здійснення операції.

18. Операції з електронними платіжними системами.

18.1. Сервіс може встановлювати мінімальну комісію за операцію.

18.2. Сервіс здійснює переказ/зарахування коштів за операціями Сервісу протягом 24 годин у банківський робочий час, після фіксованого та підтвердженого (електронного) отримання/зарахування коштів а також повної інформації про операцію від Клієнта. У разі неможливості виконати операцію протягом цього терміну через будь-які причини, Сервіс повідомляє клієнта в електронному вигляді і, після отримання підтвердження, здійснює повернення коштів або зміну умов операції.

18.3. Клієнт зобов'язаний повідомити повну та достовірну інформацію про операцію для її завершення, інакше Сервіс не гарантує своєчасне завершення операції. У разі, якщо буде повідомлено недостовірну інформацію, або таку, яка не дозволяє Сервісу завершити операцію, Сервіс залишає за собою право як затримати кошти до з'ясування достовірної інформації, так і повернути кошти відправнику за вирахуванням комісійної винагороди Сервісу (повної або часткової).

18.4. Сервіс, перевіряє та зберігає інформацію Клієнта відповідно до вимог законодавства та платіжних систем.

18.5. Клієнт самостійно та власним коштом оплачує комісії платіжних систем (сервісів), які беруть участь в операції, незалежно від того, з кого стягується комісія - з платника або з одержувача платежу. Сервіс може, але не зобов'язаний інформувати Клієнта про тарифи та комісії платіжних систем (сервісів), які беруть участь в угоді, Клієнт зобов'язаний ознайомитися з ними самостійно, використовуючи актуальні джерела інформації, надані конкретною платіжною системою (сервісом) .

19. Сервіс не несе відповідальності за затримки чи збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку несправностей у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах. Клієнти зобов'язуються не фальсифікувати комунікаційні потоки, які використовуються Сервісом.

20. Договір вважається укладеним за умов публічної оферти, акцептируемой користувачем під час здійснення операції. Публічною офертою визнається інформація, що відображається Сервісом, про умови операції. Акцептом публічної оферти визнається вчинення Клієнтом дій, які явно підтверджують його намір здійснити угоду з Сервісом на умовах, зазначених Сервісом безпосередньо перед підтвердженням завершення операції в Договорі.